پاکسازی طبیعت از زباله

سه شنبه 07 آبان 1398 ساعت 09:04
پاکسازی طبیعت از زباله

دوستداران محیط زیست بوستان سپاهان شهر آبادان از زباله پاکسازی کردند

عکس ارسالی : فاطمه رحیمی