خانه هایی که به سطل زباله تبدیل شده است

شنبه 11 آبان 1398 ساعت 17:09

بوی نامطبوع فضای هرندی را پر کرده است بویی که ناشی از انباشت چند تنی زباله در خانه های متروکه و خالی از سکنه و در کنار خانه های مسکونی این منطقه است.

خانه هایی که به سطل زباله تبدیل شده است به گزارش پسماند ایران: مشکل دفع بهداشتی زباله و جمع آوری مکانیزه پسماندها، بعضا در زندگی شهرنشینی باعث مشکل بین شهروندان می شود.

اما این بار موضوع نبود سطل زباله و انباشت آن در کنار کوچه و پس کوچه های هرندی نیست بلکه موضوع استشمام بوی نامطبوع در فضای این محله بوده که ناشی از انباشت زباله های چند تنی در برخی خانه های متروکه این منطقه است.

زباله هایی که سلامتی ساکنان این محله را تهدید می کند و ساکنانی که در کنار این خانه ها روزگار می گذرانند و با مشکلات و بیماری های بسیار دست و پنجه نرم می کنند.

این در حالی است که این منطقه به دست فراموشی سپرده شده است. منطقه ای که در جای جای آن معضلات و مشکلات محسوسی به چشم می خورد. محله ای که کودکان و زن و مرد سالهاست دم نزده و سازگاری را بهترین راه دانسته اند. چراکه هر بار که مدیر یا مسئول شهری از این منطقه بازدید داشته کار به جایی نرفته است.

ساکنان این منطقه دیگری امیدی برای بهبود وضعیت ندارند و گویی جا خوش کردن زباله های چند تنی این میهمان ناخوانده را قبول کرده و با آن کنار آمدند.

اما آیا این کودکان و شهروندان در این شهر زندگی نمی کنند مگر شعار "تهران شهری برای همه" نباید در اینجا نمود پیدا کند. آیا قرار است این شعار در حد شعار باقی بماند...

آیا موضوعی بالاتر و مهم تر از سلامتی شهروندان وجود دارد که بخواهیم از انباشت زباله در خانه های مسکونی و کوچه و پس کوچه های این محله را نادیده بگیریم.

نه اینطور نیست موضوعی مهم تر از سلامتی و جان شهروندان وجود ندارد...

نیاز نیست به دنبال این خانه ها بروید چراکه بوی نامطبوع شما را به سمت این خانه ها می کشاند. زباله هایی که سال هاست به این شکل رها شده است و هیچ مدیر و مسئول شهری از این امر یا خبر ندارد یا اگر خبر دارد به آن اهمیتی نداده است.

پسماند و زباله ها منشا بسیاری از بیماری ها بوده و کودکان این محله گریبانگیر آن هستند. کافی است کمی در این محله قدم بزنید تا ساکنان آن درد و دلشان باز شود یکی از ساکنان که پیرزنی است می گوید من هفت نوه دارم و با اینکه دوست دارم نوه هایم به خانه ام بیایند ولی چون در کنار منزلمان یک خانه متروکه و مملو از زباله و معتادان بسیار است ترجیح می دهم که به اینجا نیایند.

بوی تعفن همه جای محل را برداشته است. بویی که اگر مسئولی برای بازدید هم بیاید برای ثانیه ای متوجه آن می شود و ناخواسته به سمت زباله های انبار شده، کشیده می شود.

از موضوع مناسب سازی پیاده رو ها و حضور پررنگ معتادان در این محله که بگذریم از سلامت تک تک این شهروندان که انسان هستند نمی توان گذشت.

امید است به زودی فکری اساسی برای جمع آوری این زباله ها اندیشیده شود تا بار دیگر خانه های قدیمی بافت تاریخی این محله جان دوباره بگیرد.