لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا به مجمع تشخیص رفت

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 08:02

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا اصرار کرده و این لایحه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود.

به گزارش پسماند ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا پرداختند.

نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و لذا این ایرادات شورای نگهبان به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر نهایی ارجاع شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۳ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مصوبه قبلی مجلس در خصوص بند ۳ ماده واحده و بند ۴ بخش ۱ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳ و ماده ۳۲ کنوانسیون اصرار کرد.

انت