۸ بیمارستان در تهران اخطاریه محیط زیستی دریافت کردند

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:11

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون با بررسی عملکرد محیط زیستی و نحوه مدیریت پسماند بیمارستانهای تهران، هشت بیمارستان اخطاریه گرفت.

پسماند ایران :سعید محمودی با اشاره به پایش بیمارستان های تهران اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون در پایش های انجام شده عملکرد محیط زیستی تعداد ٣٠ واحد بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عملکرد غیر اصولی، برای هشت واحد از آنها بمنظور رفع نواقص اخطاریه زیست محیطی صادر و ابلاغ شد.

به گزارش روز دوشنبه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، وی افزود: با توجه به استقرار ۱۵۷ واحد بیمارستان در شهرستان تهران و همچنین حساسیت های لازم درخصوص ویروس و بیماری کرونا، محیط زیست تهران با برنامه ریزی و برقراری چند تیم کارشناسی پایش، ضمن رعایت اصول و موازین بهداشتی، بازدید و بررسی عملکرد محیط زیستی و نحوه مدیریت پسماند بیمارستانها و مجتمع های بزرگ درمانی را از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه دفع غیر اصولی انواع پسماند های بیمارستانی و کارکرد نامناسب سیستم تصفیه فاضلاب آن ها می تواند منشاء مهمی در ایجاد و انتقال بیماری های خطرناک باشد گفت: پایش و بازدید از بیمارستانها امری ضروری و اولویت دار است.

وی ادامه داد: با پیگیری های بعمل آمده ١٥٠ واحد بیمارستانی و درمانی بزرگ مقیاس مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب شده و دو واحد دیگر نیز در حال احداث سیستم تصفیه فاضلاب هستند.

به گفته محمودی، از سال گذشته تاکنون پنج واحد بیمارستانی به دلیل عدم توجه به اخطارها و عدم رعایت ضوابط محیط زیستی و بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، یادآور شد: برابر قانون، مسئولان تمامی بیمارستان ها موظف هستند نسبت به انجام آزمایش های دوره ای اقدام و نتایج آن را در قالب خوداظهاری در پایش به اداره حفاظت محیط زیست ارسال کنند.

محمودی ضمن قدردانی از مسئولان بیمارستان هایی که موضوعات محیط زیستی را به عنوان یک دغدغه در نظر گرفته اند و با جدیت نسبت به رعایت آن اقدام می کنند، تصریح کرد: در صورت مشاهده عملکرد غیر اصولی، قطعا نسبت به برخورد قانونی با مجموعه اقدام می شود.