ساخت لاگون های تبخیری شیرابه برای کاهش آلودگي خاک در اصفهان

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 17:57

لاگون های تبخیری شیرابه برای کاهش آلودگي خاک در سازمان پسماند شهرداری اصفهان ساخته شد.

به گزارش پسماند ایران؛ معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: لاگون فضای بزرگ مستطیل شکلی است که عایق گذاری شده تا شیرابه ها به زمین نفوذ نکند و از نفوذ شیرابه به آب های زیرزمینی جلوگیری کند.

 حسین امیری افزود: این طرح پژوهشی در کارخانه پردازش مواد و تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اجرا شده است.

وی هزینه احداث هر لاگون را حدود چهار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: احداث نخستین لاگون به ابعاد 30 در 90 متر با تلاش پژوهشگران این سازمان ساخته شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان کاهش ورود شیرابه به زمین، جلوگیری از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش هزینه‌های تصفیه و پاکسازی از مزایای اجرای این طرح پژوهشی دانست .

حسین امیری مدیریت پسماند را یکی از بخش های موثر در حفاظت از محیط زیست شهری برشمرد و گفت: با توجه به ماموريت هاي محيط زيستي سازمان مديريت پسماند تمام اقدامات اين سازمان مربوط به مقوله محيط زيست و تاثير زيادي در حفاظت و حراست از زمين داشته است.

وی افزود: ساخت خطوط جدید پردازش پسماند، ساخت دستگاه پایلوت هاضم بی هوازي، احداث لاگون هاي تبخيري شيرابه، احداث لندفيل بهداشتي شرق، فعاليت هاي آموزش و فرهنگ سازي، ساخت دستگاه خوددريافت از جمله اقدامات اجرايي شده این سازمان در سال گذشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات این سازمان در سال جاری گفت: احداث کارخانه پیرولیز، احداث واحد زباله سوزي پزشکي، بهينه سازي توليد کمپوست و احداث لندفيل پزشکي بخشي از برنامه هاي اين سازمان در سال جديد است.

روزانه بیش از هزار تن پسماند شهری به کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان وارد می‌شود.