ابَر پروژه مجتمع فناوری های زیست محیطی مدیریت پسماند در مسیر تکمیل

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 15:47

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سال 96 تأسیس مجتمع فناوری های زیست محیطی مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار داده و بخش هایی از این پروژه عظیم تکمیل شده است.

محمدرضا اکبری سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 

پسماند ایران : سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سال 96 تأسیس مجتمع فناوری های زیست محیطی مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار داده و بخش هایی از این پروژه عظیم تکمیل شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، گفت: تاسیس این مجتمع منتج به کاهش دفن پسماند بر مبنای قانون حفاظت از خاک، افزایش میزان بازیافت مواد و تولید انرژی تجدیدپذیر از منبع پسماند شهری منطبق با سیاست های توسعه پایدار خواهد شد.

وی در توضیح جزییات این پروژه، اضافه کرد: این مجتمع شامل 3 واحد برای پردازش پسماند شهری است که واحد اول وظیفه تفکیک و پردازش پسماندها برای بازیافت و تبدیل به کود کمپوست و همچنین جداسازی پسماندهای غیرارگانیک را با استفاده از تجهیزات متعدد و به روز دنیا بر عهده دارد و هم اکنون این فاز از پروژه با عنوان خطوط پردازش پسماند شهری در حال احداث است.

وی در خصوص واحد دوم این مجتمع نیز توضیح داد: این واحد با هدف تولید برق به روش هاضم بیهوازی از بخش ارگانیک و پردازش شده خروجی از واحد اول به عنوان خوراک ورودی استفاده می کند تا در افق پروژه، به توان تولید بیش از 7مگاوات برق به ازای 600 تن مواد ارگانیک (پسماند غذایی) و کمپوست مرغوب دست یابد که این پروژه هم اکنون در فاز پایلوت در حال ساخت و راه اندازی است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به سومین بخش این مجتمع زیست محیطی اشاره کرده و گفت: واحد سوم با هدف تولید سوخت مایع به روش پیرولیز از بخش غیر ارگانیک مانند پسماندهای پلاستیکی و پلیمری، از خروجی های واحد اول به عنوان خوراک ورودی استفاده می کند تا بتواند هیدروکربن صادراتی تولید کند و این بخش نیز هم اکنون فاز طراحی را سپری می کند.

اکبری با اشاره به نوآورانه بودن این پروژه در سطح کشور، بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای اولین بار در کشور نسبت به بومی سازی، طراحی و ساخت تجهیزات خط پردازش برگرفته از یک طرح اروپایی، همچون سرند بالستیک، دستگاه پایلوت هاضم و غیره، با کیفیت قابل رقابت در این مجتمع بزرگ اقدام کرده است.

وی به رایزنی های صورت گرفته با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور دریافت تسهیلاتی برای تکمیل این ابرپروژه اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به پیشتاز بودن اصفهان در تاسیس خطوط پردازش که هم اکنون پروژه تاسیس خطوط جدید آن بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی در سال جاری هر دو خط آن به بهره برداری می رسد، برای دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور اتمام عملیات ساخت این طرح، مطابق با بند ط تبصره 6 قانون بودجه 98 اعلام درخواست شده و امید می رود با دریافت این وام، این مجتمع بتواند به سرعت مراحل اجرایی را طی کرده و اتفاقات مثبتی را در زمینه مدیریت پسماندها در اصفهان رقم بزند.