سایت دفن زباله دزفول آتش‌ گرفت

سه شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:32

 سایت پسماند دزفول بدلیل آتش زدن بقایای محصول گندم در زمین‌های کشاورزی اطراف دچار آتش سوزی شد.

 به پسماند ایران به نقل از تابا؛محمدعلی دوایی‌فر گفت: سایت دفن زباله در منطقه ماهوربرنجی بدلیل نبود نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی دچار آتش سوزی شده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان منطقه برخلاف دستورالعمل‌های زیست محیطی اقدام به آتش زدن بقایای محصول گندم می‌کنند، افزود: این آتش سوزی به سایت دفن زباله ماهوربرنجی سرایت و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

شهردار دزفول خواستار نظارت بیشتر اداره جهاد کشاورزی و جلوگیری از آتش زدن بقایای محصولات شد و اظهارداشت: ۱۰ ها دستگاه آتش نشانی، بولدوزر و کمپرسی از حدود سه ساعت قبل در سایت دفن زباله مستقر شدند و اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

وی افزود: برای تثبیت شرایط سایت پسماند و جلوگیری از آتش سوزی دوباره، بعد از خاموش کردن آتش اقدام به ریختن خاک در محل شده است.