افزایش چشمگیر زباله‌های عفونی در دوران کرونا

دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:32

زالی رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: میزان پسماند‌های عفونی در دوران شیوع کرونا چند برابر شده است.

به گزارش پسماند ایران، علیرضا زالی، رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا در کلانشهر تهران اظهار کرد: میزان زباله‌های عفونی در دوران کرونا نسبت به گذشته چند برابر شده است. برای مثال در تهران ۲ هزار تن زباله غفونی در مراکز درمانی تولید می‌شد، اما الان این عدد به ۷ هزار تن رسیده است.

زالی ادامه داد: میزان پسماند‌های عفونی به دلیل تغییر روش زندگی مردم در دوران کرونا تقریباً ۳.۵ برابر شده است.

او افزود: البته در این راستا دو کار خوب یعنی تفکیک در مبدا و دخالت مستقیم در انبارش پسمانده‌ها صورت گرفته است و در پشت صحنه این کار  ۱۵ هزار نفر از کارکنان خدمات بهداشتی در تهران در حال فعالیت هستند.