ساماندهی زباله‌گردهای ساری

پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 15:01

رییس سازمان پسماند از ساماندهی زباله گردها در شهر ساری خبر داد و گفت: خرید ۵۰۰ مخزن زباله جدید و جانمایی آن در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پسماند ایران، سید سلمان ابوالقاسمی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در صفحه اینستاگرامی این شهرداری با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدا به مدیریت صحیح پسماند و استفاده از روش‌های علمی و نوین، اظهار کرد: با تفکیک پسماندها علاوه بر صرفه‌جویی‌هایی اقتصادی می‌توان بسترهای لازم را به منظور ترویج فرهنگ مشارکت و همکاری مردم فراهم کرد.

وی رویکرد صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: تعمیر و مرمت مخازن زباله یکی از عملکردهای مهم این سازمان در کاهش هزینه‌ها است و در این راستا هر هفته ۳۰ مخزن زباله فرسوده در سطح شهر توسط سازمان پسماند تعمیر و به چرخه خدمات شهری باز می‌گردد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ادامه داد: تیم سیار با گشت در سطح شهر مخازنی را که نیاز به تعمیرات جزئی دارند را مرمت می‌کنند.

ابوالقاسمی از تعمیر و بهسازی ۴۰۰ مخزن زباله طی دو ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: خرید ۵۰۰ مخزن زباله جدید و جانمایی آن در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.