ساخت حوضچه های جمع آوری شیرآبه در ارومیه در حال اجرا است

چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 14:11

 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه ۵۰۰ تُن زباله خانگی روانه سایت نازلو می شود.

پسماند ایران، احد یوسفی در گفت وگو با ایسنا افزود: به دلیل شرایط کرونایی دفن زباله ها بی وقفه و به صورت شبانه روزی در راستای دفن بهداشتی و پوشش آنها انجام می شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی بهداشتی سایت نازلو، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت وتوان کل مجموعه شهرداری جهت ساماندهی اصولی سایت نازلو به کار گرفته شده و درحال حاضر ۲۶۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و ۳۶۰نفر نیروی انسانی به صورت شبانه روزی درحال ساماندهی سایت دفن زباله نازلو ارومیه هستند.

یوسفی خاطرنشان کرد: ارائه طرح EPC  مکان یابی، طراحی و احداث لندفیل بهداشتی و مهندسی مدیریت دفن پسماندها، سیستم جمع آوری آب های سطحی، سیستم جمع آوری و احداث لاگون آب بند شیرآبه، ایجاد استخر باز چرخشی ازجمله پروژه های دردست اقدام ازسوی سازمان مدیریت پسماند در راستای ساماندهی اصولی سایت نازلو ارومیه است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه شیرابه های تولیدی یک تهدید زیست محیطی به حساب می آیند، یاد آور شد: باتوجه به اینکه درصد بالایی از زباله های شهری، شیرآبه هستند به همین دلیل سازمان پسماند شهرداری ارومیه درحال احداث حوضچه های جدید جهت کنترل شیرابه و برنامه ریزی برای افزایش دقت در دفن زباله های عفونی و خانگی است.

یوسفی ادامه داد: محدوده  سایت نازلو به شعاع  ۳.۵کیلومتر فنس کشی شده و این روند ادامه دارد.