پاکدستی کارگران شهرداری رشت

دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 18:58

کارگران کارخانه کمپوست رشت زیور آلات گمشده خانمی را پیدا کرده و به صاحبش برگرداندند.

به گزارش پسماند ایران به نقل از روابط عمومی شهرداری رشت اعلام کرد : خانم صاحب این زیور آلات گمشده چند روز پیش به کارخانه کود آلی لاکان رشت مراجعه و اعلام کرده بود که طلاها و اشیاء قدیمی وی به همراه زباله‌های منزلش به این کارخانه منتقل شده است.
پس از دو روز جست ‌ وجو ، کارگران پاکدست کارخانه کودآلی رشت زیورآلات گمشده این شهروند را پیدا کرده و به صاحبش برگرداندند.