مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛آغاز به کار کارگروه فرهنگی مدیریت پسماند

سه شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:38

هدف از برگزاری این نشست تعیین محورهای اصلی فعالیت های این کارگروه، زمانبندی جلسات و اجرای اقدامات مشترک در حوزه فرهنگ مدیریت پسماند است

به گزارش پسماند ایران ،نخستین جلسه کارگروه فرهنگی مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با حضور رحیم محمدی؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، مرتضی رشیدی؛ معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، احمدرضایی؛ رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی و معاونان و کارشناسان دو سازمان برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست تعیین محورهای اصلی فعالیت های این کارگروه، زمانبندی جلسات و اجرای اقدامات مشترک در حوزه فرهنگ مدیریت پسماند بوده و حاضران پس از بیان اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگسازی و آموزش، دیدگاه های خود در مورد شکل گیری همکاری های مشترک را بیان کردند.

در این نشست رحیم محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و رئیس این کارگروه، تشکیل این کارگروه را سبب ساز شکل گیری هم افزایی با مجموعه های ذی نفع در حوزه مدیریت پسماند بیان کرده و گفت: شکل گیری این کارگروه فتح بابی برای تقویت همکاری میان مجموعه های مرتبط با حوزه فرهنگ شهروندی است تا بتوانیم بر این اساس در زمینه هایی مانند اجتناب از تولید پسماند، کاهش و استفاده مجدد ورود پررنگ تری داشته باشیم چرا که این سطوح از آموزش مستقیما به نقش شهروندان اشاره دارد و بر بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند تأثیر چندین برابری می گذارد.

محمدی دانش ذخیره شده و تجربه زیسته را از جمله سرمایه های ارزشمند در سازمان مدیریت پسماند عنوان کرده و افزود: حوزه فرهنگ و آموزش به دلیل پویا بودن و نیاز دائم به بروزرسانی، نیازمند کار بیشتری است هر چند اعتقاد داریم این اقدامات برای حصول نتیجه به زمان نیاز دارد و در این حوزه باید صبور بود و نمی توان به مثابه اقدامات عمرانی و خدماتی انتظار حصول نتیجه در زمان کوتاهی را داشت، اما می توان از ظرفیت های گسترده سازمان مانند زیرساخت های شهری، نیروی انسانی، امکانات و منابع موجود بهره برد و با شروع کردن موج فرهنگی، به تدریج نتایح مطلوب را بدست آورد.

وی جلب مشارکت و تقویت مشارکت جویی شهروندان را سرفصلی مهم در فرآیند آموزش دانسته و بیان کرد: آموزش و فرهنگسازی در حوزه پسماند باید به گونه ای صورت بگیرد که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را تقویت کند تا بر این اساس بتوانیم مفاهیم آموزشی و فرهنگی مناسب شهروندان را به سمت اجرایی شدن هدایت کنیم و در این میان همکاری میان سازمان های مختلف برای رسیدن به یک مدل مفهومی و همچنین به کارگیری سه ضلع مهم مشارکت شامل دانشگاه، آموزش و پرورش و سمن ها حائز اهمیت است.

در ادامه نشست مرتضی رشیدی، معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز حوزه پسماند را یکی از مهم ترین دغدغه های این سازمان دانسته و بیان کرد: از جمله دغدغه مند ترین و متخصص ترین نیروهای مدیریت شهری در سازمان مدیریت پسماند حضور دارند و فعالیت این کارگروه می تواند سنگ بنایی برای تحقق اهداف مشترک فرهنگی در حوزه مدیریت پسماند باشد.

وی با اشاره به تعدادی از برنامه های مهم اجرا شده در حوزه ارتقای فرهنگ پسماند بیان کرد: تدوین کتاب های تخصصی، اجرای طرح کلاس شهر، طرح محله های عمودی و استفاده از گالری های شهری برای تبلیغات محیطی از جمله اقداماتی است که در این حوزه اجرایی شده و می تواند در آینده با اقداماتی مانند استفاده از ظرفیت ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری بازیافت برای آموزش و فرهنگسازی، استفاده از ظرفیت صدا و سیما، اجرای برنامه های کتابخوانی و مسابقه، تخصیص مکان هایی برای تبلیغات محیطی مدیریت پسماند و غیره تداوم یابد.

در ادامه نشست دیگر حضار نیز به بیان نقطه نظرات خود و شیوه های شکل گیری و بهبود همکاری مشترک پرداختند.