استمرار طرح مدیریت جزء ویژه پسماندهای خانگی

شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:36

طرح توزیع جعبه های ایمن در راستای تحقق 2 سند بسیار مهم شامل برنامه اصفهان 1400 و قانون مدیریت پسماند کلید خورده است

به گزارش پسماند ایران :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به این که پسماندهای شهری علاوه بر بخش تر و خشک، حاوی قسمت محدود دیگری تحت عنوان جزء ویژه پسماندهای خانگی است، اظهار کرد: این بخش شامل اقلامی مانند سرسرنگ، تیغ، ژیلت، باتری و لانست قند خون می باشد که در کنار سایر پسماندها در منازل تولید می شوند، و در سال 97 طرحی کلید خورد تا بر اساس آن امکان جمع آوری و مدیریت اصولی این پسماندها، به صورت جداگانه در قالب طرح توزیع جعبه های ایمن فراهم شود.

رحیم محمدی در خصوص اجرای این طرح در شهر اصفهان ادامه داد: توزیع این جعبه ها در ابتدا طی سه فاز میان مدارس، مراکز بهداشت و آرایشگاه ها و موبایل فروشی ها کلید خورد و در ادامه نیز بستر استمرار توزیع جعبه ها فراهم شد به این ترتیب که افراد با پر شدن جعبه ها می توانند آن ها را به ایستگاه های بازیافت تحویل داده و جعبه جدید دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه استمرار این طرح مستلزم مشارکت عمومی و منوط به ارتقای فرهنگ و نگرش شهروندان است، توضیح داد: در مرحله اول توزیع جعبه ها اقدامات آموزشی و فرهنگی گسترده ای از جمله توزیع دو مرحله بروشور، تبلیغات محیطی در گالری شهری، پخش کلیپ های آموزشی و آموزش های شفاهی انجام شد تا شهروندان بتوانند ارتباط خود را با ایستگاه های بازیافت حفظ کنند و ضمن تحویل جعبه های پر شده نسبت به دریافت جعبه جدید اقدام کنند تا از این پس جزء ویژه پسماندهای خانگی در میان پسماندهای تر یا خشک قرار نگیرد.

محمدی با اشاره به این که طرح توزیع جعبه های ایمن در راستای تحقق 2 سند بسیار مهم شامل برنامه اصفهان 1400 و قانون مدیریت پسماند کلید خورده است، اضافه کرد: ورود جزء ویژه پسماندهای خانگی به پسماند تر، مخاطرات بسیاری از جمله تهدید بهداشت و سلامت عمومی را به همراه داشته و همین تهدید سبب شده تا مجموعه مدیریت پسماند در صدد آن باشد تا با حذف این اقلام ضمن مدیریت بهینه آن ها به ارتقای کیفیت کود آلی نیز کمک کند هر چند چالش هایی مانند عدم مشارکت شهروندان به دلیل نداشتن آگاهی و نگرش نسبت به تفکیک جزء ویژه پسماندهای خانگی وجود داشته اما انتظار می رود شهروندان برای کمک به محیط زیست و سلامت خودشان، این بخش از مدیریت پسماند را هم مانند مدیریت پسماند تر و خشک جدی بگیرند و برای ارتقای کیفی طرح بکوشند.

????اخبارمحیط زیست شهری در #پسماندایران

♻️???????? @news_pasmandiran
♻️???????? www.pasmandiran.ir19m