شهرداری ساری مجری طرح مدیریت سبز شد

یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:20

در راستای آموزش و مدیریت صحیح پسماند، تفکیک زباله از مبدأ، کاهش شیرابه و جلوگیری از مخاطرات ‏آن در استانداری مازندران، سازمان فضای سبز شهرداری ساری مجری این طرح شد.‏

به گزارش پسماند ایران، «سید محمدرضا گرامیان»، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در این باره با اشاره به حضور فعال سازمان در زمینه اقدامات اجرایی مدیریت سبز در سطح شهر ساری، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌های آموزشی مذکور، علاوه بر استانداردسازی آموزش و افزایش آگاهی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در سطوح مختلف، زمینه مناسب برای مشارکت گسترده‌تر در زمینه‌های مختلف مدیریت سبز را فراهم خواهد کرد که از اهداف اصلی و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه آموزش، جز ارکان اصلی مدیریت سبز است، گفت: ضرورت تدوین و ارائه برنامه‌های آموزشی در حوزه فنی، اجتماعی و فرهنگی و توجه به شاخص‌ها و استانداردهای جهانی در ارتقای کیفی شاخص‌های مختلف مدیریت سبز تأثیر بسزایی دارد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با بیان اینکه گام نخست در مدیریت سبز در حیطه پسماند کاهش تولید زباله است، افزود: در گام بعدی موضوعاتی مانند تفکیک و مدیریت پسماند ویژه اهمیت پیدا می‌کند.