همکاری های آموزشی و فرهنگی سازمان پسماند با دفاتر تسهیلگری دراصفهان

دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 12:55

همکاری های آموزشی و فرهنگی سازمان پسماند با دفاتر تسهیلگری دراصفهان

به گزارش پسماند ایران، رحیم محمدی گفت:همکاری های آموزشی و فرهنگی سازمان پسماند با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی شهر اصفهان در زمینه ارائه آموزش های مرتبط با مدیریت پسماند ویژه اقشار مختلف تشکیل شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در محله قائمیه اصفهان با همکاری دفتر تسهیلگری محله قائمیه اضافه کرد: برگزاری گذر آموزشی و نمایش پوسترهای آموزشی با محوریت مدیریت پسماند، حضور خودروی بازیافت در محله و اهدای  لوازم التحریر و محصولات فرهنگی در ازای تحویل پسماند خشک، برگزاری کارگاه نقاشی با مداد رنگی با محوریت مدیریت پسماند برای کودکان، نقاشی آزاد بر روی بنرهای قدیمی توسط کودکان با استفاده از قلم مو و رنگ، توزیع کتاب های آموزشی پاکیمن و تبدیل شوندگان میان کودکان با هدف افزایش آگاهی و تغییر نگرش آن ها و توزیع جعبه های ایمن مخصوص جزء ویژه پسماند در میان شهروندان این منطقه از جمله برنامه های فرهنگی و آموزشی مرتبط با این طرح بوده است.

محمدی در رابطه با اجرای این برنامه در محدوده ملک شهر نیز توضیح داد: در این محله نیز برنامه فرهنگی و آموزشی شامل ارائه اطلاعات و توزیع محصولات فرهنگی و آموزشی با محوریت ایستگاه های بازیافت و همکاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی ناصرخسرو برگزار می شود و در نظر داریم با دیگر مناطق نیز این همکاری را رقم بزنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان هدف این دست اقدامات را ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و توسعه مشارکت محلی در این زمینه دانسته و تأکید کرد: جلب همکاری مردم در زمینه های فرهنگی و  آموزشی از جمله مهم ترین و تأثیرگذارترین نوع فعالیت در حوزه آموزش مدیریت پسماند است و ما در سازمان علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های متعدد آموزشی، سعی بر شکل دهی الگوی مشارکت همه جانبه برای اجرای این برنامه های فرهنگی داریم تا بتوانیم در دراز مدت به بهترین نتایج دست یابیم و شهروندان را با شعار شهروند مسئول؛ شهر پاک، در فرآیندهای مدیریت پسماند همراه کنیم.