فرهنگ سازی میان شهروندان، لازمه موفقیت اجرایی طرح کاپ است

دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 18:09

شهردار منطقه ۲۱ امروز صبح با همراهی معاون خدمات شهری و رئیس مدیریت پسماند این منطقه از طرح پایلوت جمع آوری پسماندهای خشک با همکاری کیوسک های مطبوعاتی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری پسماند ایران،رضا رجب زاده شهردار ورودی غربی پایتخت در ابتدای این بازدید محیط زیستی صبحگاهی گفت: با توجه به محدودیت منابع طبیعی و اشباع شدن ظرفیت محل های دفن بهداشتی زباله، اهمیت مساله تفکیک پسماند از مبدا بیش از هر زمان دیگری بر همگان آشکار شده است.

وی با اشاره به همکاری کیوسک های مطبوعاتی منطقه ۲۱ در طرح جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان و ارائه نشریه، روزنامه و سایر ملزومات مرتبط به آنان، افزود: این اقدام نوین و همراهی این قشر از جامعه شهروندی در امر مهم تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تعامل خوب شهروندان، خود به تنهایی گواه این مدعاست که فرهنگ سازی ها به خوبی نتیجه داده است. وی پس از بازدید سرزده از کیوسک های مطبوعاتی منتخب در سطح نواحی سه گانه ورودی غربی پایتخت، با حضور در محل جمع آوری پسماندهای خشک طرح تفکیک از مبدا واقع در انتهای ناحیه سه منطقه ۲۱ از نزدیک در جریان اقدامات این بخش قرار گرفت.