تشکیل کمیته مدیریت پسماند های کشاورزی در خوشاب خراسان رضوی

دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 17:41

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب تشکیل کمیته مدیریت پسماند های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پسماند ایران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب در این باره گفت: رویکرد ما کمک به جمع آوری هرچه زودتر پسماند های کشاورزی است و از همه می خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند و در حال حاضر این مشکل باعث شده که کشاورزان با چالش روبرو شوند.

ابراهیم رودسرابی افزود: جمع آوری نایلون و تیپ از زمین های کشاورزی باعث می شود که عملکرد بهتری درزمین های زراعی و باغی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم راه کارهایی در این زمینه پیدا کنیم تا آلودگی به حداقل برسد. وظیفه ما این است که مشکلات پسماند  را  به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا به مزارع و طبیعت و بخش کشاورزی خسارت کمتری وارد شود.

رئیس جهادکشاورزی خوشاب گفت: رها شدن نایلون در طبیعت و استفاده نوار تیپ ها در مزارع کشاورزی باعث آلودگی مزارع و طبیعت شده که در این زمینه یا کشاورز از این موضوع آگاه نیست یا اینکه کشاورز زمین را اجاره کرده و فقط دنبال سود خودش است.

رودسرابی در ادامه بیان کرد: از طرفی دپو کردن کودهای دامی در حاشیه روستاها برای مردم و محیط زیست و مزارع خطراتی را در بردارد و ما باید به کمک جهاد کشاورزی برای دامداران و کشاورزان با گذاشتن کلاس های آموزشی داشته باشیم تا بتوانیم جلو این خسارت را کنترل کنیم.

مدیرجهادکشاورزی خوشاب اشاره کرد: با توجه به اجاره کار بودن تعداد کثیری از کشاورزان، بهره برداران کودهای دامی و مرغی را دپو کرده که هم برای مردم و محیط زیست آلودگی دارد و باید اطلاع رسانی شود تا کشاورزان کود را به صورت شیرابه استفاده کنند و با درست کردن یک استخر این کار به خوبی انجام می گیرد. آبیاری به صورت شیرابه هم به بافت گیاه ضربه وارد نمی شود و به خوبی مواد را در اختیار گیاه قرار می دهد.