پنجمین گفتگوی ویژه : سازمان ملی مدیریت پسماند

شنبه 11 دی 1400 ساعت 22:35

پخش زنده این گفتگو از پیج اینستاگرام پسماند ایران در روز یکشنبه 5 دی ماه ساعت21 مشاهده نمایید

باحضور صاحبنظران :

مهندس محمدرضا اسماعیلی
سهامدار و عضو هیات مدیره گروه شرکت های TTS

_ فعال در حوزه نیروگاه های زباله سوز

افشین حیدرخانی
_مدیرعامل شرکت سبززیور

مجری بخش خصوصی مدیریت پسماند

مهدی نعمتی
- فعال محیط زیست در حوزه مدیریت پسماند

یکشنبه 5 دی ماه ساعت21

📌اخبارمحیط زیست شهری در پسماندایران

✅ وب سایت *پایگاه خبری پسماند ایران
www.pasmandiran.ir