پسماند در دوران کرونا ۲ برابر شد 

یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 15:34

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با شیوع ویروس کرونا شاهد تغییر الگوی مصرف در جامعه بودیم و مصرف ماسک و دستکش افزایش یافت به طوری که در سال اول شیوع این ویروس میزان تولید پسماند دو برابر شد.

به گزارش پسماند ایران به نقل از ایرنا، حسن پسندیده روز یکشنبه در نشست خبری آنلاین افزود: سالانه حدود ۱۷۵ هزار تن پسماند پزشکی در کشور تولید می شود که با شیوع کرونا دو برابر افزایش یافته و جزو پسماندهای عفونی هستند که با توجه به اهمیت موضوع شیوه نامه های مدیریت آن تدوین شد که باید بر اساس این پسماندها ابتدا بی خطر سازی و سپس به مراکز دفن منتقل شوند و در سایت های جداگانه ای به صورت بهداشتی دفن شوند.

وی تاکید کرد: مدیریت پسماند به ویژه در زمان کرونا بسیار حایز اهمیت است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی این بخش است که باید مراکز بیمارستانی، درمانگاهی، کلنیک ها و مطب ها پسماندهای تولیدی خود را مدیریت کنند که طبق شیوه نامه ها عمل کنند.

پسندیده ادامه داد: ماسک و دستکش در زمان شیوع کرونا به چالش تبدیل شده است؛ سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل ها را مشخص کردند و مقرر شد در اماکن پرتردد ظروف مخصوص برای ماسک و دستکش تعبیه کنند که با این اقدام شاهد هستیم که این پسماندها کمتر در معابر شهری رها می شوند.

وی گفت: باید مدیریت سنتی پسماندها ساماندهی شود، ۶۵ درصد پسماندها عادی و ۳۵ درصد خشک هستند که می توانند دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردند، متولی آن هم سازمان شهرداری و دهیاری ها است سازمان محیط زیست هم نظارت می کند، بررسی ها نشان می دهد که روند رو به بهبود است هر چند فاصله زیادی تا ساماندهی کامل داریم.

دستگاه ها مکلفند اطلاعات پسماندهای خود را در سامانه مدیریت پسماند درج کنند 

پسندیده درباره ساز و کارهای طراحی شده برای ساماندهی پسماند کشور گفت: قانون مدیریت پسماند تصویب شده و همه دستگاه ها مکلفند آن را رعایت کنند، سازمان محیط زیست هم نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارد، اجرای آن در زمینه پسماندهای عادی بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها و پسماندهای ویژه بر عهده تولید کننده است.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست در دو بخش موضوع را دنبال می کند، افزود: یکی اینکه سامانه جامع مدیریت پسماند دو سال است راه اندازی شده و همه دستگاه ها چه دولتی و چه خصوصی مکلفند تا اطلاعات خود در زمینه پسماند را در این سامانه درج کنند، در واقع شهرداری ها، مراکز بهداشتی، واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی ملزم هستند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند که در این دو سال شاهد ارتقا سامانه بودیم و نقش نظارتی سازمان محیط زیست هم بسیار تسهیل شده است.