برنامه چهارساله برای مدیریت پسماند شمال کشور

پنجشنبه 12 خرداد 1401 ساعت 09:57
برنامه چهارساله برای مدیریت پسماند شمال کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : دولت در یک برنامه جامع چهارساله ، معضل پسماند در استانهای شمال کشور را برطرف خواهد کرد.

پسماند ایران : علی سلاجقه در پایان سی و سومین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری  صداوسیما با بیان اینکه حل معضل پسماند‌های استان‌های شمال کشور همچنان در دستور کار کارگروه ملی مدیریت پسماند قرار دارد، گفت: وزارت کشور برنامه خود را برای مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور در یک جدول زمان بندی شده چهارساله به کارگروه ملی مدیریت پسماند ارائه کرده است.

وی افزود: در این جدول دستگاه‌های مسئول و وظایف هر دستگاه و اعتبارات مورد نیاز مشخص شده است و استانداران استان‌های شمال کشور هم در این بازه چهارساله باید بطور مرتب ارزیابی خود را از نحوه اجرای این برنامه‌ها گزارش کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر مردم پایه بودن طرح مدیریت پسماند در استان‌های شمال کشور گفت: این برنامه در اختیار مردم هم قرار خواهد گرفت تا آن‌ها هم از روند اجرای طرح مطلع شوند و در حد و توان خود با کاهش تولید زباله یا تفکیک زباله از مبدا در اجرای بهتر این طرح مشارکت داشته باشند.

اخبار مشابه