مطالعات جامع ارزیابی اثرات محیط زیستی مراکز MRF شهرداری تهران

شنبه 07 آبان 1401 ساعت 16:39
مطالعات جامع ارزیابی اثرات محیط زیستی مراکز MRF شهرداری تهران

همزمان با افتتاح اولین مرکز مدیریت پسماند شهری در منطقه ۲۲، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از تدوین و تایید برنامه مدیریت محیط زیست این مجموعه به دنبال انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی خبر داد. 

به گزارش پسماند ایران، شینا انصاری گفت: مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی مرکز MRF (خط بازیابی مواد پسماند یا تجهیزات بازیافت مواد زائد جامد) کوهک منطقه ۲۲ به دنبال اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات محیط زیستی طرح‌های عمرانی و زیربنایی شهر تهران انجام گرفته است. 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: با پیگیری‌های اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و تعاملات انجام شده با سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، مطالعات جامع ارزیابی اثرات محیط زیستی مراکز MRF شهرداری تهران در حال انجام است که اولین مطالعات انجام شده مربوط به مرکز کوهک است. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، به گفته انصاری در این مطالعات جنبه‌های مختلف محیط زیستی مراکز MRF مورد بررسی قرار گرفته‌اند و برنامه مدیریتی برای کاهش اثرات سوء محیط زیستی این مراکز تهیه و تدوین شده است که با نظارت و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار این موضوعات پیگیری خواهد شد تا ضمن کمک به مدیریت پسماند شهری، رضایت شهروندی نیز از ایجاد این مراکز تامین شود.