برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات و تجهیزات وابسته

سه شنبه 17 آبان 1401 ساعت 09:19
برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات و تجهیزات وابسته

جهت ثبت کسب اطلاعات تکمیلی کیلک نمایید

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تاریخ 9 الی 12 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.