برای دفع پسماندهای عادی شرکت‌های بندرعباس قرارداد منعقد می‌شود

یکشنبه 29 آبان 1401 ساعت 09:44

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در هفت ماهه سال جاری ۳۵ شرکت با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس قرارداد منعقد کردند که زباله‌های خود را به سایت منتقل می‌کنند و در آنجا دفن می‌شود.

پسماند ایران، جمالی در تشریح این خبر، افزود: در راستای دفع اصولی زباله و جلوگیری از انتشار آن‌ها در محیط شهری، صنایع غرب (شرکت‌ها) باید با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس جهت بارگیری زباله به محل مجاز و دفن زباله‌ها قرارداد منعقد کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی زباله در صنایع غرب (شرکت‌ها) تولید می‌شود، از این رو طی قراردادی مابین شرکت مربوطه و سازمان مدیریت پسماند نسبت به بارگیری زباله‌ها به سایت تل سیاه توسط شرکت و دفن آنها توسط این مدیریت اقدام صورت می‌گیرد.

جمالی بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۳۵ شرکت با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس قرارداد منعقد کردند که زباله‌های خود را به سایت منتقل می‌کنند و در آنجا دفن می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه جمع آوری و دفع زباله هزینه‌های بالایی را به همراه دارد، عنوان کرد: مدیریت پسماند شهرداری در قبال فرآیند جمع‌آوری و دفع زباله‌های خانگی و شهری، هزینه‌ای را از شهروندان دریافت می‌کند که این هزینه صرف ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهر و شهروندان می‌شود و در واقع همه در پاکیزگی شهرمان مشارکت می‌کنیم.

اخبار مشابه