هشدار دادستانی کرمان درباره مافیای بسیار بزرگ پشت پسماند

چهارشنبه 02 آذر 1401 ساعت 11:02

معاون دادستان مرکز استان کرمان گفت :مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند است و هر فردی نمی‌تواند مدیریت این امور را انجام دهد.

 

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اعلام وجود ۹۰۰ کارگاه ضایعاتی در کرمان گفت: متاسفانه طبق آمار‌ها ۷۰۰مورد از این کارگاه‌ها غیرمجاز هستند و باید ساماندهی شوند.

محمد ضیاءالدینی با تاکید بر تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز و متخلف، هشدار داد: مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند است و هر فردی نمی‌تواند مدیریت این امور را انجام دهد.

وی افزود:ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، مربوط به قانون مدیریت پسماند است و در قانون مدیریت پسماند، صراحتاً آمده است که مدیریت همه امور مربوط به پسماند در شهر با شهرداری است وشهرداری می‌تواند این امور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند انجمن حمایت از زندانیان واگذار کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، تأکید کرد: شکایت شهرداری و فرم اعلام جرم از ناحیه شهرداری حتماً باید روی پرونده کارگاه‌های ضایعاتی متخلف باشد و پرونده‌ها به‌صورت موردی ارجاع شوند.

ضیاءالدینی یادآور شد: امور مربوط به پسماند‌ها بهتر است به شخص حقوقی واگذار شود نه حقیقی و اگر به شخص حقیقی داده می‌شود، حتماً سوابق وی از نیروی انتظامی استعلام شود و به هر کسی واگذار نشود.

وی با تأکید بر ضرورت پلمب کارگاه‌های بازیافتی غیرمجاز، خاطرنشان کرد: شهرداری باید اعلام جرم کند تا نیروی انتظامی بتواند جدی‌تر برخورد کند.