تبدیل جسد انسان به کود در نیویورک قانونی شد

چهارشنبه 21 دی 1401 ساعت 16:30
تبدیل جسد انسان به کود در نیویورک قانونی شد

روش کمپوست سازی انسانی یا تبدیل کردن جسد انسان به کود، به جای خاکسپاری آن در ایالت نیویورک قانونی اعلام شد.

کتی هوچول، فرماندار نیویورک قانون «کمپوست سازی انسانی» یا «پایان دادن به انسان پس از مرگ» را قانونی اعلام کرد.

پسماند ایران : به گزارش گاردین، در این روش که جسد انسان به جای خاکسپاری تبدیل به کود می‌شود، اجساد به روشی که سبز و سازگار با محیط زیست محسوب می‌شود، دفن می‌شوند. نیویورک ششمین ایالتی است که کمپوست‌سازی انسانی را قانونی اعلام کرده است.

واشنگتن اولین ایالتی بود که در سال ۲۰۱۹ تولید کمپوست انسانی را قانونی کرد، پس از آن کلرادو و اورگان در سال ۲۰۲۱، ورمونت و کالیفرنیا در سال ۲۰۲۲ این اقدام را قانونی اعلام کردند.

در بیشتر موارد، فرد متوفی را در یک ظرف نیمه باز قرار می‌دهند که حاوی تراشه‌های چوب، یونجه یا کاه است که کار میکروب‌ها را تسریع می‌کند. در پایان فرآیند، یک یارد مکعب خاک حاوی مواد مغذی، معادل ۳۶ کیسه خاک تولید می‌شود که می‌تواند به عنوان کود استفاده شود.