اجرای رزمایش اطفای حریق در سایت بازیافت کیش

شنبه 01 بهمن 1401 ساعت 10:42
اجرای رزمایش اطفای حریق در سایت بازیافت کیش

رزمایش اطفای حریق با هدف آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و افزایش سرعت و هماهنگی بین بخشی در سایت بازیافت کیش برگزار شد.

به گزارش پسماند ایران، آمادگی واکنش در شرایط اضطراری، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف شرکت کننده در رزمایش و نیرو‌های عملیاتی ایستگاه‌های آتش نشانی، کسب تجربه در اطفای حریق، مشخص شدن و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، انجام روش‌های متنوع عملیاتی و بررسی مزایای این روش‌ها از جمله اهداف این رزمایش بود.

عملکرد صحیح کارکنان سایت بازیافت از جمله اطلاع رسانی سریع به اداره آتش نشانی و اعلام خطر به سایر بخش‌های سایت، در دسترس بودن تجهیزات لازم برای اطفای حریق و امداد و حضور بموقع آتش نشانان و نیرو‌های امدادی در محل حادثه در این رزمایش تمرین شد.

رزمایش اطفای حریق سایت بازیافت کیش با همکاری مدیریت برنامه ریزی و توسعه، اداره آتش نشانی، حراست و معاونت خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات برنامه ریزی و اجرا شد.

منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش