اجرای تئاتر آموزشی با موضوع "تفکیک زباله از مبدا" در مدارس شهر

پنجشنبه 25 آبان 1402 ساعت 14:50

به منظور آموزش و فرهنگ سازی مدیریت صحیح پسماند زباله برای اقشار مختلف جامعه، برگزاری تئاتر آموزشی با محتوای تفکیک  زباله از مبدا در مدارس شهر آغاز شد.

به گزارش پسماند ایران به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ؛ به منظور آموزش و فرهنگ سازی مدیریت صحیح پسماند زباله برای اقشار مختلف جامعه، برگزاری تئاتر آموزشی با محتوای تفکیک  زباله از مبدا در مدارس شهر آغاز شد.
 
از آنجائیکه مدارس بستر مناسبی برای ارتباط چهره به چهره در جهت ارائه کار نمایشی هستند و با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان تاثیر پذیرترین افراد جامعه محسوب می شوند اجرای تئاتر کمدی - آموزشی علاوه بر ایجاد فضای شاد و مفرح برای دانش آموزان، در ترویج فرهنگ شهروندی نیز موثر می باشد.

اخبار مشابه