پلمب 5 واحد آلاینده غیرمجاز در شهرری

یکشنبه 20 خرداد 1403 ساعت 17:06
پلمب 5 واحد آلاینده غیرمجاز در شهرری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از پلمب 3 واحد انبار فرآوری پوست گوسفند و 2 واحد بازیافت‌ پسماند غیرمجاز در روستای فیروزآباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش پسماند ایران به نقل از فارس، محمد رستگاری مشاور مدیر کل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری اظهار کرد: پس از شناسایی پنج واحد آلاینده فعال توسط کارشناسان این اداره، با صدور اخطاریه های قانونی نسبت به غیرمجاز بودن و عدم مجوز قانونی برای ادامه فعالیت این واحدها اقدام شد.

وی افزود: این کارگاه ها با توجه به رعایت نکردن معیارهای زیست محیطی و عدم توجه به اخطاریه های صادره، با اخذ دستور قضایی پلمب و متصدی واحدها به مراجع قضائی معرفی شدند. رستگاری با اشاره به اینکه برابرقانون مدیریت پسماند، جمع آوری و فروش پسماند بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط ممنوع است، گفت: برخورد با واحدهای آلاینده در دستور کار این اداره قرار داشته و سایر ادارات ذیربط نظیر بخشداری و دهیاری ها هم باید تکالیف خود در این موضوع را به جد انجام دهند.

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: این اداره در راستای اجرای وظایف سازمانی خود با هر گونه واحد آلاینده محیط زیست که حقوق شهروندی را نادیده می گیرند برابر قانون اقدام خواهد کرد.