جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
 • آغاز بکار همايش علمي علوم و مهندسي محيط زيست در اهواز
  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

  آغاز بکار همايش علمي علوم و مهندسي محيط زيست در اهواز

  کنفرانس علمی علوم و مهندسی محیط زیست امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز بکار کرد.


  دبیر همایش علوم و مهندسی محیط زیست گفت : این کنفرانس با محورهای کنترل و پایش آلودگی های آب ، خاک و هوا ، بازیافت پساب ها ، روش های موثر و نوین تصفیه و پایش کیفی و کمی آب و فاضلاب ، محیط زیست و آمایش سرزمین ، مباحث نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، مدیریت پسماندهای صنعتی ، بیمارستانی و شهری ، چالش های زیست محیطی صنایع و تقلیل آنها ، حفاظت از اکوسیستم های آبی ، تغییر اقلیم و محیط زیست ، کشاورزی دوستدار محیط زیست ، انرژی های سبز ، انرژی های نو ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار ، مدیریت ، آموزش و اقتصاد محیط زیست ، مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری ، محیط زیست طبیعی و انسانی و توسعه پایدار ، حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ، استانداردهای ایمنی و زیست محیطی در فعالیت های انسانی (HSE) ، حفاظت محیط زیست در صنایع برگزار می شود.
  بهنام کرمی افزود : در این کنفرانس که به مدت 3 روز از امروز تا 30 بهمن در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود 130 مقاله ارائه می شود .