جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
 • اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان راه‌اندازی می شود
  سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

  اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان راه‌اندازی می شود

   اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان همدان بهره برداری می شود

  #پسماندایران : طرح بهره برداری از اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان همدان در جلسه کمیته مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بررسی گردید | این جلسه با هدف بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفع پسماندهای صنعتی شرکت کنسانتره آهن اسدآباد-صبانور تشکیل شد.
   مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان همدان بهره برداری می شود.
  عادل عربی اظهار داشت: طرح بهره برداری از اولین سایت خصوصی مدیریت پسماند صنعتی استان همدان در جلسه کمیته مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بررسی گردید.
  وی گفت: این جلسه با هدف بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفع پسماندهای صنعتی شرکت کنسانتره آهن اسدآباد-صبانور تشکیل شد.
  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در ان کارگروه بیان کرد: واحد فرآوری وکنسانتره آهن اسدآباد با ظرفیت سالانه 550 هزارتن در سال مجوز استقرار دریافت نموده و در حال حاضر به منظور صدور پروانه بهره برداری نیاز به ارائه برنامه مدیریت عملیاتی و اجرایی پسماند خود دارد که با انجام طرح مزبور گام مهمی در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی قطب فرآوری آهن استان (کنسانتره –گندله سازی و ذوب آهن غرب کشور) خواهد داشت.
  عربی ادامه داد: در این جلسه در خصوص پروژه های ارزیابی زیست محیطی که به استان تفویض شده اند و نیز لزوم ارزیابی برای پروژه های صنعتی و معدنی نظیر کنسانتره آهن و محل انباشت و دفع پسماندهای صنعتی آنها بحث و اظهار نظر شد.