جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
 • طرح تفکیک زباله از مبدا در تمام شهرهای گلستان اجرایی خواهد شد
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

  طرح تفکیک زباله از مبدا در تمام شهرهای گلستان اجرایی خواهد شد

  #پسماندایران :  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا در تمام شهرهای گلستان اجرایی خواهد شد.


  به گزارش #پسماندایران به نقل از روابط عمومی مدیریت پسماند گلستان، محسن سمیعی اظهار کرد: طرح تفکیک زباله از مبدا در تمام شهرهای گلستان اجرایی خواهد شد.
  سمیعی در عین حال خواستار همکاری شهروندان در اجرای این طرح شد و افزود: آموزش چهره به چهره، دادن کد به هر خانوار، توزیع بروشور و گونی های آرم دار وجمع آوری پسماند خشک توسط ماشین های آرم دار و در فاز بعدی ارائه نرم افزار زوپتک و ارائه کد خانوار که براساس آن تمامی شهروندان دارای کد شناسایی می شوند از جمله اقدامات ما است.
  وی با بیان این که در پایان سال از عوارض نوسازی خانوارهایی که با ما همکاری داشته باشند، کسر می شود، گفت: این طرح به صورت پنج ساله بوده و به پیمانکار قدرت سرمایه گذاری و آموزش و فرهنگ سازی جهت تحت پوشش قرار دادن جمعیت شهری را می دهد.
  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان خاطر نشان کرد: در این راستا اجرای طرح آموزش، با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در بین تمامی اقشار شهروندان جهت کاهش تولید پسماندها از طریق الگوی صحیح مصرف همکاری و جذب مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک پسماندها در مبدا می تواند تاثیر مطلوبی بر چرخه بازیافت و حفظ محیط زیست کشورمان داشته باشد