جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
 • اجرای کامل طرح بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی تا پایان سال در کشور
  یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

  اجرای کامل طرح بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی تا پایان سال در کشور

   تا پایان سال بی خطر سازی و دفع بهداشتی زباله های عفونی در مطب های و کلینیک های درمانی مححق می شود.


  به گزارش #پسماندایران، علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره بحث دفع زباله های بیمارستانی و در مواردی مشاهده آنها در محل های دفع زباله اظهار کرد: گفت: بر اساس قانون سازمان مدیریت پسماند، ساماندهی پسماندهای عفونی بر عهده خود تولید کننده قرار دارد و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش‌های خصوصی، دولتی، نظامی، تأمین اجتماعی(Social security)، خیرین غیر دولتی خود موظف هستند پسماندهای را در مبدا (بیمارستان یا مراکز درمانی ) بی‌خطر سازی کنند.
  چند درصد بیمارستان‌ها زباله‌ها را مطابق استاندارد امحا می‌کنند؟
  رییسی اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد بیمارستان‌ها بحث امحا و بی خطر سازی را بر اساس تفاهم نامه معاونت بهداشت و معاونت درمان وزارت بهداشت و شهرداری انجام می دهند.
  معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: بی‌خطر سازی و دفع زباله‌های بیمارستانی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست به عنوان ناظر عالی بر مدیریت پسماند در کشور، انجام می‌شود.
  اجرای کامل طرح بی خطرسازی زباله های بیمارستانی تا پایان سال در کشور
  رییسی بیان کرد: مقرر شده است تا پایان سال مابقی بیمارستان ها شامل بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی بحث بی خطر سازی زباله و امحا بهداشتی را به طور کامل اجرایی کنند.
  معاون بهداشت وزارت بهداشت(Ministry of Health)، درمان و آموزش پزشکی درباره مشاهده زباله بیمارستانی در زباله های عادی اظها کرد: در مواردی زباله ناشی از مطب های عمومی را در زباله های عادی مشاهده می کنیم که این بحث جدایی است چرا که این امکان وجود ندارد زباله بیمارستانی بدون امحا و بی خطرسازی از بیمارستان خارج شوند و زباله بیمارستانی بر اساس اعتبار بخشی معاونت بهداشت قبل از بی خطرسازی حق خروج از بیمارستان را ندارند.

  تحقق دفع بهداشتی زباله های مطب ها و کلینک ها تا پایان سال
  رییسی ادامه داد: معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شهرداری و سازمان مدیرت پسماند برای دفع و بی خطرسازی تفاهم نامه امضا کرده اند تا زباله ها به طور ایمن از بیمارستان ها خارج شوند.
  معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ازفزایش نظارت ها بر کلینیک ها و مطب های پزشکان برای دفع زباله های بهداشتی اظهار کرد: ممکن است مطب های خصوصی با شهرداری و سازمان مدیریت پسماند قرارداد نداشته باشند اما در دفع زباله بر اساس مقرر شده است که زباله ها را باید بی خطر سازی و ایمن دفع کنند و با متخلفان برهورد خواهد شد در این راستا تا پایان سال بی خطر سازی و دفع بهداشتی زباله های عفونی در مطب های و کلینیک های درمانی محقق می شود.

   

  منیع : شفا آنلاین