جهت عضویت در کانال تلگرام پسماند ایران کلیک کنید
 • به خودمان رحم کنیم

  به خودمان رحم کنیم

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tJGRW/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="530" ></iframe>

 • عاقبت پسماندهای پلاستیکی

  عاقبت پسماندهای پلاستیکی

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fIFLA/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="530" ></iframe>

 • بازیافت .زبان اصلی

  بازیافت .زبان اصلی

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fkCpX/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت زباله در خانه

  بازیافت زباله در خانه

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iKaBj/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="530" ></iframe>

 • سوئد 99% زباله هایش را بازیافت می کند

  سوئد 99% زباله هایش را بازیافت می کند

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2K8FY/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت خانگی پلاستیک

  بازیافت خانگی پلاستیک

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/HYhv4/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • جداسازی و بازیافت زباله های الکتریکی

  جداسازی و بازیافت زباله های الکتریکی

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/G3qwa/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت آب

  بازیافت آب

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vHChF/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت خودرو

  بازیافت خودرو

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aryOU/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • کارخانه تمام اتوماتیک بازیافت نایلون

  کارخانه تمام اتوماتیک بازیافت نایلون

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/XpkT7/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • خط اتوماتیک بازیافت بطری

  خط اتوماتیک بازیافت بطری

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mOLcp/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت لاستیک

  بازیافت لاستیک

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/V54ab/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • بازیافت لاستیک ماشین

  بازیافت لاستیک ماشین

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vR0ip/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

 • راه اندازی اولین خط تولید بازیافت تایر ساخت ایران

  راه اندازی اولین خط تولید بازیافت تایر ساخت ایران

  <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/43R9b/vt/frame" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="280" width="530" ></iframe>

فتو نیوز