ضرورت ذخیره موقتی پسماندهای خشک توسط شهروندان

شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:01

با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا و در راستای سیاست‌های کلی کشور برای شکست این بیماری، پردازش پسماندها به طور موقت متوقف شده است و فعلاً فقط عملیات جمع‌آوری انجام می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: پردازش پسماندها در نصف جهان به طور موقت متوقف شده است و فعلاً فقط عملیات جمع‌آوری انجام می‌شود.
محمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با مدیریت پسماندها در نصف جهان در شرایط شیوع کرونا اظهار داشت: همزمان با شروع ویروس کرونا در سطح کشور و به تبع آن شهر اصفهان، اقدامات نظارتی و اجرایی جهت پیشگیری از انتشار این ویروس در سطح شهر تشدید شد.

وی افزود: بدین ترتیب در بدو امر با توزیع دستکش یک بار مصرف، ماسک و محلول‌های ضدعفونی اقدامات کنترلی برای حفاظت از سلامت عوامل مدیریت پسماند خشک و شهروندان صورت گرفت.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ابراز داشت: با تشدید بیماری و افزایش دایره شیوع و بنا بر دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹ از ابتدای فروردین ماه فعالیت ایستگاه‌های بازیافت و خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک موقتاً تعطیل شده است تا از انتقال این ویروس به عوامل جمع‌آوری و همچنین شهروندان مراجعه کننده به ایستگاه‌های بازیافت خودداری شود.

وی با بیان اینکه این تعطیلی موقتی به معنای پایان مشارکت شهروندی نیست، ابراز داشت: شهروندان باید در این زمان نیز همکاری شایسته با سازمان داشته باشند و مشارکت خود را در قالب اجتناب از تولید پسماندها، کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد، تفکیک پسماندها و ذخیره موقتی پسماندهای خشک تا بهبود شرایط متأثر از بیماری کرونا، اعمال کنند.

صادقی اضافه کرد: با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا و در راستای سیاست‌های کلی کشور برای شکست این بیماری، پردازش پسماندها به طور موقت متوقف شده است و فعلاً فقط عملیات جمع‌آوری انجام می‌شود.

تعطیلی مراکز جمع‌آوری پسماندهای خشک در اصفهان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد: مراکز مربوط به جمع‌آوری پسماندهای خشک نیز در حال حاضر تعطیل است چرا که اعتقاد داریم حفظ سلامت شهروندان در حال حاضر اولویت بیشتری دارد.