جستجوی زنانه برای یک لقمه نان در کوه‌های زباله

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
جستجوی زنانه برای یک لقمه نان در کوه‌های زباله

یازدهم اردیبهشت ماه در تقویم به عنوان روز جهانی کارگر ثبت شده است روزی که یادآوری آن محیط های پر سر و صدای کارگری با مردان ابزار به دست را در ذهن تداعی می‌کند اما در این میان زنان کارگری هستند که در جستجوی یک لقمه نان هر روز کوه هایی مملو از زباله را با دستان خود جابجا می کنند.