بررسی محاسبه بهای خدمات پسماند در دستورکار شورای شهر کرج قرار گرفت

شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25

ایلیات از بررسی لایحه محاسبه بهای خدمات پسماند در سال ۱۳۹۹ در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج به منظور تحقق اهداف زیست محیطی مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش پسماند ایران به نقل از خبرگزاری شبستان ، « فرج الله ایلیات» از بررسی لایحه محاسبه بهای خدمات پسماند در سال 1399 در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج به منظور تحقق اهداف زیست محیطی مدیریت شهری خبر داد و گفت: این موضوع که در قالب قانون مدیریت پسماند در سطح کشوری نیز بر آن تأکید شده است، در دوره های گذشته شورای اسلامی شهر کرج نیز مورد بررسی قرار گرفت اما رها شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت لایحه محاسبه بهای خدمات پسماند، توجه شورای شهر کرج به آن و پرداخت بهای مدیریت توسط تولیدکننده پسماند به دنبال بررسی و تصویب لایحه مذکور اظهار کرد: تفکیک زباله از مبدأ به عنوان یکی از طرح هایی که اجرای آن منجر به کاهش تولید زباله می شود در دستورکار شهرداری است که می تواند نقش مهمی در حل معضلات مربوط به پسماند ایفا کند.