شهرداری رشت چه می کند؟ | ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پسماند برگشت می‌خورد؟

دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 15:24

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استان گیلان در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشته که هنوز شهرداری رشت نتواسنته حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پسماند را جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدپویا شهشهانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استان گیلان نوشت:

«۹۱ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۸ برای مدیریت پسماند به شهرداری رشت ابلاغ شده است تا پایان سال مالی چیزی نمانده و حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جذب نشده است. شهرداری رشت چه می کند؟ کمیسیون بهداشت و محیط زیست چه بروندادی در نقش نظارتی خود دارد؟

این اعتبار نتیجه سه سال تلاش استاندار گیلان، معاون عمرانی استانداری و شهرداری رشت و …است و به سختی تکرار خواهد شد. پاسخگو باشیم!!»