پلمب و جمع‌آوری کالای انبارهای غیرمجاز پسماند در اصفهان

شنبه 07 تیر 1399 ساعت 12:29

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پلمب ۱۰ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند خشک و جمع‌آوری ۱۳ تن بار ذخیره شده آن‌ها خبر داد.

پسماند ایران ،محمد منوچهری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه خرداد ماه سال جاری تعداد ۳۱ فقره اخطار برای انبارهای متخلف صادر و ۱۰ انبار نیز به طور کامل پلمب شد، اظهار کرد: از این تعداد، موجودی کالاهای هشت انبار غیرمجاز جمع‌آوری شده و به شش انبار دیگر همچنین یک واحد منزل مسکونی متخلف و دو مغازه که محل دپوی پسماند خشک بود، فرصت ۱۰ روزه‌ای جهت جمع‌آوری کالاهای این انبارها داده شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در مورد برخورد با عوامل غیرمجاز نگهداری پسماند خشک، تصریح کرد: ۱۳ تن انباشت پسماند خشک غیرمجاز از طریق عوامل بازرسی و نظارت سازمان شناسایی و توقیف شده و به منظور جلوگیری از فعالیت مجدد عوامل غیرمجاز تعداد ۵۰ تعهد محضری و تعداد ۱۰ تعهد سازمانی از خودروهای دوره‌گرد دریافت شده است.

وی با اشاره به ارزیابی تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان، گفت: بر اساس آمارهای استخراج شده، تعداد ۲۸۲ پیام از سوی شهروندان در این سامانه ثبت شده و از طریق کارشناسان نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات نیز رفع شده است که تعداد هشت پیام اعلام رضایت از سوی شهروندان، گویای بخشی از موثر بودن این خدمات است.

منوچهری با اشاره به نحوه همکاری شهروندان در حوزه مدیریت پسماند به منظور حذف چرخه‌های غیرمجاز، تاکید کرد: در صورتی که شهروندان پسماندهای خشک را به درستی جداسازی کرده و تحویل عوامل مجاز شامل ایستگاه‌های بازیافت و خودروهای مجاز جمع آوری پسماند خشک دهند، شاهد فعالیت عوامل غیرمجاز و دوره‌گردها نخواهیم بود.