وجود ۱۰ مرکز جمع آوری شیرآبه‌های پسماند زباله

پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 15:04

رئیس شورای شهر تهران بیان‌کرد: در حال حاضر ۱۰ مرکز جمع آوری شیرآبه‌های پسماند زباله در تهران داریم که هنوز به شبکه فاضلاب متصل نشده است چه خوب است.

به گزارش پسماند ایران، مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت نیرو و شهرداری تهران در خصوص اقدام مشترک استفاده از تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای شهر تهران با حضور محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، رضا اردکانیان، وزیر نیرو و پیروز حناچی، شهردار تهران برگزار شد.

محسن هاشمی، در این مراسم که شامل بحث مدیریت آبیاری فضای سبز شهر تهران از پساب می‌شود، اظهار‌کرد: در حال حاضر ۴۵۰ میلیون متر مکعب تولید پساب در تهران داریم که این رقم باید به ۷۸۰ میلیون متر مکعب برسد، بنابراین در این زمینه باید ساخت تصفیه خانه‌ها تسریع شود؛ استفاده از پساب در شهر تهران برنامه مثبتی است که دنبال می‌شود و نگرانی در اجرای ساخت تصفیه خانه‌هایی است که هنوز ساخته نشده است. نگرانی شورای شهر و شهرداری تهران این بود که حتما در مسیر پروژ‌های مربوط به شهر تهران هزینه شود.

وی تصریح‌کرد: درخواست شورای شهر و شهرداری این بوده که تصفیه خانه‌ها هرچه سریع‌تر ساخته شده و پساب در اختیار قرار گیرد تا از آب چاه‌ها استفاده نشود؛ در حال حاضر ۴۵۰ میلیون متر مکعب تولید پساب داریم که این رقم باید به ۷۸۰ میلیون متر مکعب برسد، بنابراین در این زمینه باید ساخت تصفیه خانه‌ها تسریع شود.

به گفته عضو شورای شهر تهران هم اکنون اکثر تصفیه خانه‌ها در جنوب تهران قرار دارد که باید در مرکز و شمال تهران نیز اجرای تصفیه خانه عملیاتی شود تا بتوانیم از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم؛ اگر از آب و برق به شکل بهتری استفاده می‌شد یکی از کشور‌های پیشرو در زمینه مصرف بهینه در جهان بودیم.

هاشمی رفسنجانی در پایان وزارت نیرو را از موفق‌ترین وزارتخانه‌ها دانست و خاطرنشان‌کرد: این ارگان در حوزه برق و شبکه آب برنامه‌های مناسبی را در سطح کشور به سرانجام رسانده است که اگر از آب و انرژی بهینه استفاده می‌شد وضعیت بهتری داشتیم؛ در حال حاضر ۱۰ مرکز جمع آوری شیرآبه‌های پسماند زباله در تهران داریم که هنوز به شبکه فاضلاب متصل نشده است چه خوب است به این موضوع اهمیت داده شود تا شاهد نفوذ شیرآبه به مخازن آب نباشد؛ این شیرآبه‌ها می‌تواند بحران زیست محیطی ایجاد کند که اگر مراکز تصفیه خانه ساخته شود از آلودگی احتمالی منابع آبی جلوگیری خواهد شد.