شهرداری امکان برخورد با شبکه مافیایی زباله را ندارد

دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 17:00

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: شهرداری امکان برخورد با شبکه مافیایی زباله را ندارد، لذا نیروی انتظامی و قوه قضاییه وارد عمل شدند.

پسماند ایران، صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ، با اشاره به آخرین سازوکارها برای مقابله با شبکه‌های مافیایی زباله در ایام کرونایی، اظهار کرد: موضوع مربوط به زباله گردها و شکل تفکیک زباله، موضوع جدیدی نیست؛ کاری که ما شروع کردیم؛ برنامه کاهش پسماند یا طرح کاپ است که یکی از اهداف این طرح، سامان دادن به شیوه جمع آوری پسماند است؛ به جای اینکه دنبال شبکه مافیایی باشیم باید شکل جمع آوری پسماند را تغییر دهیم. باید مثل همه جای دنیا مخازن صاحب داشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه مخازن گذاری ۴ منطقه تا اطلاع ثانوی به صورت پایلوت آغاز شده است، ادامه داد: پسماند دامنه گسترده‌ای دارد و یک محور آن بحث جمع آوری زباله است، نمی‌توان رهاشدگی چندین ساله زباله را در مدت یک سال برطرف کرد. به خاطر ایام کرونایی وارد موضوعات قانونی شدیم چون شهرداری امکان برخورد با شبکه مافیایی را ندارد، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وارد عمل شدند.

علیپور  یادآور شد: شهرداری ضابط قضایی محسوب نمی‌شود؛ البته باید گفت تمامی شبکه‌های مافیایی صرفا ارتباط با پیمانکار ندارند، در این ایام تمامی قرارداد‌های پسماند خشک متوقف شد، اما همچنان این جمع آوری  انجام می‌شد. پسماند ارزش اقتصادی دارد؛ لذا جز تغییر شکل مخازن و بردن آن‌ها به ساختمان‌ها و مالک داشتن مخازن، راه دیگری وجود ندارد.

منبع :  خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان