تحویل موقت مدیریت مرکز دفن پسماند محمدآباد به شهرداری قزوین

چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:13

 اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با لایحه شهرداری، مبنی بر تحویل و مدیریت مرکز دفن بهداشتی_مهندسی پسماند محمدآباد به صورت یک ماهه و مشروط به شهرداری قزوین موافقت کردند.

به گزارش پسماند ایران به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین لایحه تحویل و مدیریت مرکز دفن بهداشتی_مهندسی پسماند محمدآباد توسط شهرداری قزوین پس از بحث و بررسی توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با پیش شرط و به صورت موقت موافقت و به تصویب رسید.

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با این لایحه مشروط بر اعطای مالکیت زمین به شهرداری قزوین، تضمین پرداخت پول توسط سایر شهرداری‌ها و ارائه گزارش حسابرسی از شرکت پردازش نصر محمدآباد به صورت موقت و ظرف یک ماه موافقت کردند.

گفتنی است اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، در صورت تعهد و عمل به شروط ذکر شده با تحویل قطعی این مرکز به شهرداری قزوین موافقت خواهند کرد.