نصب مخزن پسماند در ساختمان‌های بلندمرتبه بابلسر

یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 17:41

شهردار بابلسر گفت: کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر پویش نصب مخزن پسماند در این شهر را ‏راه‌اندازی کرده است.‏

پسماند ایران : رضا رحیمی با بیان این که در پیوند با اجرای بهینه و گسترده طرح تفکیک زباله از ‏مبدأ، پویش نصب مخزن ویژه پسماند خشک در ساختمان‌های بلندمرتبه این شهر آغاز شده است، اظهار ‏کرد: بر اساس این پویش متقاضیان دریافت پروانه پایان کار برای بلندمرتبه‌های تجاری و مسکونی باید اقدام به نصب مخزن ویژه پسماند خشک کنند و پس از اطلاع به کمیته مذکور و تأیید کارشناس آن می‌توانند ‏مراحل بعدی دریافت پروانه پایان کار را انجام دهند.‏

وی با بیان این که خوشبختانه از این پویش استقبال گسترده‌ای شده است تا جایی که مالکان بیش از ‏‏۱۵۰ ساختمان بلندمرتبه تا امروز به آن پیوسته‌اند، گفت: پس از اعلام متقاضیان دریافت پروانه پایان کار، ‏کارشناس کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر‬ در‬ بازدید‬ از محل ساختمان بلندمرتبه نصب مخزن پسماند ‏خشک را تأیید خواهد کرد.‏

شهردار بابلسر با بیان این که با اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا به ایجاد سرمایه‌ای پایدار جهت عمران ‏و آبادانی شهر کمک کنیم، تصریح کرد: کمیته مدیریت پسماند دوشنبه هر‬ هفته اقدام به تخلیه مخزن پسماند ادارات و بلندمرتبه‌هایی می‌کند که به پویش نصب مخزن ویژه پسماند خشک پیوسته‌اند.‏