متولی پسماندهای کرونایی وزارت بهداشت است

شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 15:55

مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست گفت: نظارت بر روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای کرونایی به موجب مقررات بر عهده وزارت بهداشت است و بر این اساس تمامی مراکز درمانی مکلفند ضوابط را از مرحله تولید تا دفع نهایی رعایت کنند.

به گزارش پسماند ایران، حسن پسندیده، در ارتباط با موضوع پسماندهای کرونایی، اظهار کرد: پسماندهای کرونایی از جمله پسماندهای عفونی گروه پسماندهای پزشکی و وابسته به آن هستند که ضوابط و روش‌های مدیریت آن نیز تابع همان گروه است.

وی در ارتباط با متولی دفع پسماندهای کرونایی هم تصریح کرد: نظارت بر روش‌های مدیریت اجرایی این گونه پسماندها به موجب مقررات مربوطه بر عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و بر این اساس تمامی مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی مکلفند ضوابط و روش‌های مصوب را از مرحله تولید، جمع آوری، نگهداری، بی‌خطرسازی، حمل و نقل و دفع نهایی رعایت کنند.

مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست در ارتباط با نگرانی‌های زیست‌محیطی زباله‌های کرونایی هم گفت: از جمله مشکلات این بخش توجه به کارایی سیستم‌های بی‌خطرساز پسماندها، کالیبره بودن دستگاه‌ها و نظارت کامل بر روند بی‌خطر سازی پسماندهای کرونایی در محل مراکز درمانی و بیمارستانی می‌باشد.

پسندیده افزود: ضرورت دارد کلیه پرسنل فعال در این زمینه در مراکز درمانی و یا عوامل اجرایی جمع‌آوری، انتقال و دفع در مراکز دفن در مقابله با ویروس کرونا واکسینه شوند و همچنین ضمن تجهیز کامل کلیه آموزش‌های لازم را فراگیرند.

وی ادامه داد: عمده این پسماندها پس از بی‌خطرسازی در بیمارستان‌ها به مراکز دفن زباله منتقل و با خاک و آهک پوشش و دفن می‌شوند.

مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست با بیان این‌که میزان پسماندهای کرونایی تابع کنترل بیماری است، تصریح کرد: هر قدر میزان بستری‌ها و مبتلایان کاهش پیدا کند میزان پسماندهای پزشکی در این بخش هم کاهش می‌یابد.

بنابه گزارش آنا، پسندیده در پایان گفت: در شرایط گسترش و شیوع ویروس کرونا و افزایش بیماران و بسترها، میزان تولید پسماندها در این بخش افزایش پیدا می‌کند و در مواقعی به میزان دو برابر حد معمول هم می‌رسد.

منبع : خبرگزاری آنا