بررسی اعتراض هیات تطبیق به طرح جامع مدیریت پسماند/ سه نماینده به کمیته راهبردی اضافه شدند

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 21:45

اعضای شورای شهر تهران با اضافه شدن دو نماینده از استانداری و فرمانداری تهران و فرمانده شهر ری به کمیته راهبردی طرح جامع مدیریت پسماند موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پسماند ایران، در جریان دویست و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. 

زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این کمیسیون گفت: طرح جامع مدیریت پسماند، مصوبه بسیار ارزشمندی بود که در این دوره مدیریت شهری به سرانجام رسید و لازم است اقدامات خوب شورای پنجم مرتبا گفته شود تا همه دوستان و به ویژه کسانی که به شدت شورای پنجم را زیر سوال می‌برند، گوش‌های خود را باز کنند و بشنوند که شورای پنجم کارهای اساسی و زیرساختی بسیاری انجام داده است. 

او ادامه داد: ای کاش دلسوز مردم باشیم و صرف نظر از اینکه چه کسی آنرا انجام می‌دهد برای مردم بازگو شود. 

نوری با بیان اینکه طرح جامع مدیریت پسماند طی صدها جلسه کارشناسی به سرانجام رسیده است گفت: کلیات طرح در هیات تطبیق مورد تایید قرار گرفت اما در نامه هیات تطبیق پیشنهاد داده شده که نمایندگان استانداری و فرمانداری تهران به فهرست اعضای ثابت کمیته راهبردی اضافه شوند. لازم به ذکر است که مصوبه بعد از تصویب در کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان قابلیت اجرا دارد. 

او ادامه داد: از پیشنهاد هر شخصیت حقوقی که بتواند به اجرای بهتر مصوبات کمک کند، استقابل می‌کنیم. براساس بند الف ماده ۲۱ مصوبه، اعضای ثابت شامل معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، رئیس مرکز مطالعات، نماینده اداره کل محیط زیست استان تهران، نماینده سازمان شهرداری‌ها، ۴ نفر از شهرداران مناطق، دو کارشناس خبره مورد تایید شورا اعضایی هستند که اعضای ثابت کمیته راهبری هستند. 

نوری گفت: هیات تطبیق پیشنهاد داده است که نماینده استانداری و فرمانداری نیز حضور داشته باشند که با این پیشنهاد موافق هستیم. 

او با اشاره به پیشنهاد آقای خلیل‌آبادی گفت: بحث پسماند در محدوده فرمانداری ری است و پیشنهاد دادند در این ترکیب حضور داشته باشد که از آن استقبال می‌کنیم. 

به گفته نوری به دلیل تغییری که در ترکیب زوج و فرد اعضا ایجاد می‌شود باید تغییراتی در ترکیب ایجاد شود. او به رئیس شورای شهر پیشنهاد داد اگر امکان دارد در این ترکیب، در بند ۴، که می‌گوید ۴ نفر از شهرداران حضور داشته باشند به ۳ نفر تبدیل و در بند ۱۰ فرماندار شهر ری اضافه شود. 

او ادامه داد: هیات تطبیق در ردیف ۸ و ۹ پیشنهاد داده است و پیشنهاد شورا کاهش یک نفر از ردیف ۴ و اضافه شدن فرماندار ری به ردیف ۱۰ است. 

نوری گفت: از کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و استان انتظار داریم این موضوع را هرچه سریعتر در دستور کار قرار دهند و آنرا اجرائی کنند. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران با نظر هیات تطبیق مبنی بر اضافه شدن دو نماینده استانداری و فرمانداری و پیشنهاد کمیسیون سلامت و محیط زیست مبنی بر اضافه شدن فرماندار شهر ری به اعضای کمیته راهبردی طرح جامع مدیریت پسماند موافقت کردند.