نرخ بازیافت زباله در شهر سمنان ۱۴ درصد بیش از میانگین کشوری است

شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 19:11

 رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: نرخ بازیافت پسماند کشور در دوره مدیریت پنجم شهری برابر با ۲۶ درصد و در شهر سمنان برابر با ۴۰ درصد بود.

سید مسعود سیادتی عصر شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: در دوره پنجم مدیریت شهری سمنان، به طور میانگین روزانه ۱۰۰ تن پسماند خانگی در شهر سمنان تولید شد و این آمار در مقیاس کشوری برابر با روزی ۴۸ هزار تن بود.

وی با اشاره به اهمیت بازیافت پسماند خشک در دوره مدیریت پنجم شهر سمنان افزود: ۱۱ ایستگاه بازیافت و ۳۴۵ مخزن پسماند خشک در شهر سمنان وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: ۳۷۰ تن پسماند عفونی و یکهزار و ۳۳ تن پسماند غیر عفونی سال ۱۳۹۹ در شهر سمنان تولید شد.

سیادتی بیان کرد: میزان پسماند خشک تفکیک شده در خط پردازش مرکز دفن در شهر سمنان، ۹۶۵ تن است.

وی افزود: اولین مرکز بازیافت کشور به مساحت ۲۰ هکتار و راه‌اندازی سامانه تفکیک زباله (سیوا) یکی از اقدامات ویژه مدیریت پنجم شهر سمنان بود.

سیادتی گفت: در مجموع ۲۷۷ درخواست در سامانه سیوا ثبت شد و هشت تن و ۹۶۸ کیلوگر پسماند خشک به سامانه سیوا تحویل شد.

به گزارش ایرنا، سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان نرم افزاری در قالب وب به نشانی www.siva.semnan.ir و اپلیکشین سیوا در قالب نرم افزار جامع «شهر من» را با هدف ارتقای فرهنگ تفکیک زباله خشک از تر در مبدا و جلب رضایت شهروندان را راه‌اندازی کرد.