مدیریت پسماند‌های عفونی در دزفول با رویکردی نوین

چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 19:01

معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند‌های عفونی منجر به ارتقای کیفیت بهداشت و حفظ محیط زیست می‌شود.

به گزارش پسماند ایران، احسانیان معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول گفت: مدیریت اصولی پسماند‌های عفونی ضامن سلامت جامعه است و امری ضروری تلقی گردید و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند باعث ارتقای کیفیت بهداشت و حفظ محیط زیست می‌شود.

رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول نیز بیان داشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته و لزوم بازنگری در خصوص مدیریت امحای پسماند‌های عفونی شهرستان، جلسه‌ای در زمینه تولید دستگاه بی خطر ساز پسماند‌های عفونی و همچنین کارشناسان این اداره برگزار گردید.

او با بیان اینکه مراحل بی خطر سازی پسماند‌ها و عملکرد پیمانکار فعلی مورد نقد قرار گرفته است افزود: آشنایی با دستگاه‌ها و محصولات نوین و بروز در این عرص، ارائه راهکارها، بیان چالش‌ها و موانع موجود در ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد نیز بررسی شد.