مدیریت پسماند بر مبنای کسب درآمدهای پایدار

شنبه 29 آبان 1400 ساعت 08:55

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر لزوم پیشبرد فعالیت‌های سازمان مطابق با اهداف پیش‌بینی شده در راستای برنامه ۱۴۰۵ برای تحقق شهر زیست پذیر تأکید کرد.

پسماند ایران : غلامرضا ساکتی با اشاره به لزوم همگرایی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، اظهار کرد: تحقق اهداف و چشم اندازهای پیش روی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از مسیر ارتباط و تعامل با سایر بخش‌های مدیریت شهری و همچنین دیگر دستگاه‌های دولتی، خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان می‌گذرد و با تمرکز بر این ارتباطات چند جانبه می‌توان به بهبود کمی و کیفی مدیریت پسماندها در سطح شهر امیدوار بود.

وی برنامه محوری را از اولویت‌های مهم سازمان در اجرای پروژه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: کلیه اقداماتی که در سازمان مدیریت پسماند طراحی و اجرا می‌شود، مطابق با برنامه‌های مدون سازمان و زمان‌بندی‌های تعیین شده پیش می‌رود و به طور مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد تا کمترین خطا را نسبت به نتایج مورد انتظار داشته باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه‌های ملی و استانی در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها را یکی از لازمه‌های تحقق شهر زیست پذیر عنوان کرد و افزود: رویکردهای اقتصادی در سازمان مدیریت پسماند باید به سمتی هدایت شود که بتواند با کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه‌های مرتبط به بهبود شاخص‌های محیط زیستی بیانجامد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و اجتماعی برای شهر و شهروندان باشد تا بتوانیم در مسیر رسیدن به توسعه پایدار شهر اصفهان حرکت کنیم.

ساکتی با اشاره به تحول‌زایی به عنوان مقصود نهایی برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مدیریت پسماند، گفت: با توجه به تأکیدات شهردار اصفهان همچنین رویکرد مجموعه مدیریت شهری، استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین و به‌روزرسانی خدمات در زمینه مدیریت پسماند به منظور جلب رضایت شهروندان، بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان را شکل می‌دهد و واحدهای مختلف سازمان نیز همسو با یکدیگر این اهداف را دنبال خواهد کرد.