عزم جدی سازمان مدیریت پسماند برای اجرای شفافیت و سلامت اداری

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت 10:03

پسماند ایران : غلامرضا ساکتی اظهار کرد: در این طرح شفافیت یکی از دقیق‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری سازمان یافته عنوان شده است و بر همین اساس کمیته سلامت اداری به منظور تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، فعالیت خود را آغاز می‌کند؛ اگر چه پیش از این نیز مصادیق شفافیت‌سازی در این سازمان همواره اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه کمیته سلامت اداری در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز مانند سایر سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اصفهان تشکیل می‌شود، افزود: مطابق بند یک فصل دوم طرح مذکور کمیته سلامت اداری در سازمان مدیریت پسماند تشکیل و در ادامه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی برای اجرای صحیح این طرح در راستای شفاف‌سازی، توسعه سلامت اداری و پیشگیری از فساد تعریف خواهد شد تا این فرآیند به طور ساختارمند و مطابق با طرح کمیته مرکزی پیش رود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به عزم جدی سازمان مدیریت پسماند برای جاری‌سازی طرح شفافیت و سلامت اداری، افزود: برخی از اقدامات متناسب با این طرح پیش از ابلاغ طرح شفافیت در سازمان مدیریت پسماند جاری شده بود از جمله آن که در وبسایت سازمان در قسمتی به عنوان شفافیت، قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌های سازمان در معرض دید همگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خود را موظف به پاسخگویی و شفاف‌سازی در برابر شهروندان و همچنین مراجع بالادستی می‌داند، افزود: همه اقدامات و فعالیت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به طور کامل رسانه‌ای می‌شود، همچنین سازمان آمادگی آن را دارد که برنامه‌ها و پروژه‌های خود را برای مدیران شهری و فعالان مدنی و رسانه‌ها تشریح کند.

ساکتی تأکید کرد: در سازمان مدیریت پسماند جایی برای فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون، روابط خانوادگی و قومیتی و سو استفاده از منابع سازمانی نبوده و ضمن توجه ویژه برای پیشگیری از دست تخلف‌ها، افشای موارد احتمالی نیز از جانب مدیریت سازمان مورد حمایت قرار می‌گیرد.