تمام دستگاه‌های مرتبط پای کار باشند تا مسائل مربوط به حوزه پسماند حل شود

پنجشنبه 05 اسفند 1400 ساعت 15:32

امیدواریم با برگزاری منظم جلسات برای رسیدن به راهکارهای خوب و اجرایی در خصوص رفع این معضل زیست‌محیطی به نتایج مطلوبی برسیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت پسماند را ضروری دانست و تصریح کرد: غلبه بر این مشکل در گروی برنامه‌ریزی و فعال کردن هرچه بیشتر کارگروه مربوطه است و تمام دستگاه‌های مرتبط باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و پای‌کار بیایند تا مسائل مربوط به حوزه پسماند حل شود.

به گزارش پسماند ایران از سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ علی سلاجقه، در بیست و ششمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها، توجه به وظایف محوله قانونی دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون مدیریت پسماند را ضروری دانست و تصریح کرد: غلبه بر این مشکل در گروی برنامه‌ریزی و فعال کردن هرچه بیشتر کارگروه است و همچنین تمام دستگاه‌های مرتبط باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و پای‌کار بیایند تا مسائل مربوط به حوزه پسماند حل شود.

وی با اشاره به تأکید رییس جمهور مبنی بر تسریع و بررسی حل مشکل مدیریت پسماندها در کشور، گفت : امیدواریم با برگزاری منظم جلسات برای رسیدن به راهکارهای خوب و اجرایی در خصوص رفع این معضل زیست‌محیطی به نتایج مطلوبی برسیم.

در ادامه حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته و وضعیت موجود مدیریت پسماند در کشورها ارائه کرد.

همچنین مسعود تجریشی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز توضیحاتی در خصوص مصوبات جلسات گذشته ارائه کرد.