بازدید وزیر کشور از سومین نمایشگاه مدیریت پسماند،بازیافت،تجهیزات و صنایع وابسته / گزارش تصویری

چهارشنبه 11 اسفند 1400 ساعت 06:29
بازدید وزیر کشور از سومین نمایشگاه مدیریت پسماند،بازیافت،تجهیزات و صنایع وابسته / گزارش تصویری

همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه مدیریت پسماند،بازیافت،تجهیزات و صنایع وابسته امروز 10 اسفند، وزیر کشور از این نمایشگاه بازدید نمود.